ahashae's picture
From ahashae rss RSS  subscribe Subscribe

Tai lieu cai dat 

 

 
 
Tags:  mobile  httpcsasscomvn  t vn gii php v h tr chin lc  t vn chin lc  sms banking  seo website  crm online  thit k website 
Views:  228
Published:  October 31, 2011
 
0
download

Share plick with friends Share
save to favorite
Report Abuse Report Abuse
 
Related Plicks
Siêu thị mẹ và bé tại Sài Gòn

Siêu thị mẹ và bé tại Sài Gòn

From: chomangthai4141
Views: 23 Comments: 0
Siêu thị mẹ và bé tại Sài Gòn
 
Siêu thị mẹ và bé tại HCM

Siêu thị mẹ và bé tại HCM

From: chomangthai4141
Views: 26 Comments: 0
Siêu thị mẹ và bé tại HCM
 
Đánh bài online - giải trí, tệ nạn đan xen

Đánh bài online - giải trí, tệ nạn đan xen

From: legal80pest
Views: 19 Comments: 0
Đánh bài online - giải trí, tệ nạn đan xen
 
Các thủ tục vay tiền, thế chấp, bảo lãnh ở ngân hàng..20130107.1050 50

Các thủ tục vay tiền, thế chấp, bảo lãnh ở ngân hàng..20130107.105050

From: clover0smash
Views: 31 Comments: 0

 
du lịch hàn quốc 6n5d.20130330.13242 8

du lịch hàn quốc 6n5d.20130330.132428

From: roadtalk59
Views: 26 Comments: 0

 
Khai trương siêu thị mẹ & bé - Điểm đến lý tưởng cho các mẹ thông thái

Khai trương siêu thị mẹ & bé - Điểm đến lý tưởng cho các mẹ thông thái

From: chomangthai4141
Views: 17 Comments: 0
Khai trương siêu thị mẹ & bé - Điểm đến lý tưởng cho các mẹ thông thái
 
See all 
 
More from this user
List of PM software.doc

List of PM software.doc

From: ahashae
Views: 280
Comments: 0

Universal solar mobile charger

Universal solar mobile charger

From: ahashae
Views: 243
Comments: 0

The Vortex: Experiments in Online Collaboration

The Vortex: Experiments in Online Collaboration

From: ahashae
Views: 287
Comments: 0

Salesforce: Cradle to Grave

Salesforce: Cradle to Grave

From: ahashae
Views: 527
Comments: 0

Wedding Weight Loss Success Stories

Wedding Weight Loss Success Stories

From: ahashae
Views: 267
Comments: 0

FaceTime - DSS @Vilnius 2010

FaceTime - DSS @Vilnius 2010

From: ahashae
Views: 268
Comments: 0

See all 
 
 
 URL:          AddThis Social Bookmark Button
Embed Thin Player: (fits in most blogs)
Embed Full Player :
 
 

Name

Email (will NOT be shown to other users)

 

 
 
Comments: (watch)
 
 
Notes:
 
Slide 1: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Tài Liệu triển khai 1. Yêu cầu 1.1 Yêu cầu phần cứng - Processor requirements: Tối thiểu là intel pentium 400MHZ, nhưng khuyến khích là từ 700MHZ trở lên. - Memory requirements: Tối thiểu là bộ nhớ Ram là 512 MB. - Hard disk requirements: Tối thiểu là 10GB bộ nhớ trống. 1.2 Yêu cầu phần mềm - Hệ điều hành Window Server 2008. - SQL Server Enterprise 2005 - Trình duyệt Internet: IE, fireFox, Nescape... khuyến khích dùng trình duyệt IE 7.0 - Microsoft .Net Frame Work 3.5 trở lên. - IIS 6.0 trở lên. 2. Hướng dẫn cài đặt. 2.1 Cài đặt IIS 7.0 cho Windows Server 2008 Bước 1: Khởi động Server Manager Để khởi động Server Manager, click: Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager. Cửa sổ Server Manager window sẽ mở ra. Copyright © 2010 CSASS. Page 1
Slide 2: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 2: Cài đặt Server Role • • Trong Server Manager, chọn Roles. Role Summary View sẽ hiển thị như sau. Copyright © 2010 CSASS. Page 2
Slide 3: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 3: Khởi động Add Roles Wizard • • • Click Add Roles. Cửa sổ Add Roles Wizard mở ra. Click Next để chọn roles cài đặt. Copyright © 2010 CSASS. Page 3
Slide 4: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 4: Chọn Web Server (IIS) Role để cài đặt • Chọn Web Server (IIS). Copyright © 2010 CSASS. Page 4
Slide 5: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 5: Web Server Role phụ thuộc vào WAS Add Roles Wizard thông báo cho bạn phụ thuộc vào một số yêu cầu, từ đó IIS phụ thuộc vào tính năng Windows Process Activation Service (WAS) này. Các thông tin sau đây sẽ hiển thị hộp thoại. • Click Add Required Role Services để tiếp tục. Copyright © 2010 CSASS. Page 5
Slide 6: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Web Server bây giờ đã được chọn để cài đặt. Hộp thoại Select Server Roles được mở. Copyright © 2010 CSASS. Page 6
Slide 7: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án • Click Next để tiếp tục. Bước 6: Additional Information Hộp thoại hiện ra sau đó hiển thị thông tin Copyright © 2010 CSASS. Page 7
Slide 8: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án • Click Next để tiếp tục Bước 7: Xem các Feature của IIS 7.0 Add Roles Wizard hiển thị một danh sách tất cả các features của IIS 7.0 chấp nhận được cài đặt bên dưới. Lưu ý rằng các tính năng bao gồm cài đặt mặc định được chọn sẵn. Copyright © 2010 CSASS. Page 8
Slide 9: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 8: Thêm các feature của IIS để cài đặt Ví dụ, chúng ta cài thêm một feature của IIS : • Bắt đầu bằng cách kiểm tra hộp cho ASP.NET. Sau hộp thoại sẽ hiển thị. Copyright © 2010 CSASS. Page 9
Slide 10: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án • Click Add Required Role Services để tiếp tục. Bước 10: Tổng hợp các Features để cài đặt Copyright © 2010 CSASS. Page 10
Slide 11: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Click Install để tiếp tục. Bước 11: Tiến trình Install Sau đó click Install, tiến trình cài đặt sẽ mở hộp thoại. Bước 12: Hoàn thành Khi IIS 7.0 cài đặt xong, hộp thoại sẽ mở. Click Close để trở lại Server Manager. Copyright © 2010 CSASS. Page 11
Slide 12: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Figure 14: Installation Summary Bước 13: Kiểm tra IIS 7.0 cài đặt thành công • • Khởi động Internet Explorer gõ địa chỉ http://localhost. Bạn sẽ thấy trang “Welcome” mặc định của IIS Copyright © 2010 CSASS. Page 12
Slide 13: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án 2.2 Cài đặt Microsoft .Net Framework 3.5. Bước 1: Chạy file dotNetFx35setup.exe để cài đặt. Bước 2: Nhấp chọn “I have read and ACCEPT the tém ò the License Agreement”, sau đó click Next. Bước 3: Click Exit. Copyright © 2010 CSASS. Page 13
Slide 14: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án 2.3 Hướng dẫn cài SQL Server Express 2005 Copyright © 2010 CSASS. Page 14
Slide 15: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 1: Chạy tập tin Setup.exe Bước 2: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 15
Slide 16: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 3: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 16
Slide 17: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Copyright © 2010 CSASS. Page 17
Slide 18: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 4: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 18
Slide 19: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Copyright © 2010 CSASS. Page 19
Slide 20: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 5: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 20
Slide 21: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 6: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 21
Slide 22: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 7: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 22
Slide 23: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 8: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 23
Slide 24: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 9: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 24
Slide 25: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Copyright © 2010 CSASS. Page 25
Slide 26: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 10: Chọn Bước 11: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 26
Slide 27: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 12: Chọn sau đó chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 27
Slide 28: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 13: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 28
Slide 29: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 14: Chọn sau đó chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 29
Slide 30: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 15: Chọn cho user sa sau đó chọn , nhập password Copyright © 2010 CSASS. Page 30
Slide 31: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 16: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 31
Slide 32: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 17: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 32
Slide 33: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 18: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 33
Slide 34: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 19: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 34
Slide 35: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 20: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 35
Slide 36: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Copyright © 2010 CSASS. Page 36
Slide 37: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Copyright © 2010 CSASS. Page 37
Slide 38: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 21: Chọn Copyright © 2010 CSASS. Page 38
Slide 39: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 22: Chọn Bước 23: Chọn để khởi động lại server. 2.5 Hướng dẫn tạo và cấu hình cơ sở dữ liệu. Bước 1 : Từ giao diện Windows vào Start/All Program/ Microsoft SQL Server 2005/ SQL Server Management Studio Express. Copyright © 2010 CSASS. Page 39
Slide 40: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 2 : Click chuột phải vào Database chọn Attach.... Copyright © 2010 CSASS. Page 40
Slide 41: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 3: Click Add.... Copyright © 2010 CSASS. Page 41
Slide 42: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 5: chỉ đường dẫn đến file HCC.mdf rồi click Ok. Copyright © 2010 CSASS. Page 42
Slide 43: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 6: Tiếp theo nhấn OK để hoàn tất Copyright © 2010 CSASS. Page 43
Slide 44: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án 2.7 Hướng dẫn tạo và triển khai Webserver - Copy thư mục InfoGate từ đĩa CD và thư mục mà bạn muốn triển khai ứng dụng , ví dụ vào ổ D: Copyright © 2010 CSASS. Page 44
Slide 45: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án - Tạo một Website trên IIS. Bước 1: Khởi động IIS, Vào menu StartRun gõ inetmgr Giao diện IIS sẽ hiển thị Copyright © 2010 CSASS. Page 45
Slide 46: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 2: Click chuột phải vào Site chọn “Add Web Site…” Copyright © 2010 CSASS. Page 46
Slide 47: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án Bước 3: Điền các thông số cần thiết vào hộp thoại hiện ra . Click OK Copyright © 2010 CSASS. Page 47
Slide 48: http://www.csass.com.vn Tài liệu triển khai phần mềm hồ sơ bệnh án 2.8Hướng dẫn thay đổi File cấu hình Web.config. Trong file đi kèm có hướng dẫn 2.9 Một số phần mềm tiện ích - ifilter60.exe : Hỗ trợ lọc văn bản file pdf - FilterPackx86.exe : Hỗ trợ lọc văn bản file office Copyright © 2010 CSASS. Page 48

   
Time on Slide Time on Plick
Slides per Visit Slide Views Views by Location