Maxillo_Chonburi's picture
From Maxillo_Chonburi rss RSS  subscribe Subscribe

อภัยทาน 

my adding
reference:http://www.kanlayanatam.com/sara/sara85.htm
เสียงบรรยาย โดย ทพญ. ธนาภรณ์

 

 
 
Tags:  watkhaophrakru. 
Views:  235
Published:  April 03, 2012
 
0
download

Share plick with friends Share
save to favorite
Report Abuse Report Abuse
 
Related Plicks
No related plicks found
 
More from this user
สรุปการประชุมการดูแ ลสุขภาพช่องปากผู้ป่ วยมะเร็งหลังการผ่าต ัดและฉายรังสีรักษา

สรุปการประชุมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยมะเร็งหลังการผ่าตัดและฉายรังสีรักษา

From: Maxillo_Chonburi
Views: 524
Comments: 0

พุทธธรรม-ฉบับขยาย

พุทธธรรม-ฉบับขยาย

From: Maxillo_Chonburi
Views: 245
Comments: 0

ชีวิตนี้สำคัญนัก Life is important

ชีวิตนี้สำคัญนัก Life is important

From: Maxillo_Chonburi
Views: 316
Comments: 0

ชีวิตเป็นอย่างนี้ Life

ชีวิตเป็นอย่างนี้ Life

From: Maxillo_Chonburi
Views: 242
Comments: 0

A Tree in a Forest

A Tree in a Forest

From: Maxillo_Chonburi
Views: 136
Comments: 0

กรรมตามนัย

กรรมตามนัย

From: Maxillo_Chonburi
Views: 302
Comments: 0

See all 
 
 
 URL:          AddThis Social Bookmark Button
Embed Thin Player: (fits in most blogs)
Embed Full Player :
 
 

Name

Email (will NOT be shown to other users)

 

 
 
Comments: (watch)
 
 
Notes:
 
Slide 1: อภัยทาน พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) จากหนังสือ “ อภัยทาน ” การผูกอาฆาตพยาบาท จองเวร ให้ผลข้ามภพข้ามชาติ ถ้าเราเปรียบภพชาติเหมือนคืนวัน การนอนหลับเหมือนการตาย การตืนนอนเหมือนการเกิด ภพชาติก็ใกล้ตัวเราเข้ามา การผูก ่
Slide 2: อาฆาตพยาบาทเหมือนการเข้านอนโดยไม่ได้อาบน้ําชําระร่างกาย หลับก็ไม่เป็นสุข ตืนขึ้นมาก็ ่ ไม่สดชื่น ในแต่ละวัน จิตของเราเก็บเกี่ยวเฉี่ยวโฉบอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง อิจฉา นินทา อาฆาต พยาบาท ขุ่นแค้น ขัดเคือง นานาชนิดเอาไว้ ถ้าไม่มีวิธีชําระก็จะเกิดสนิมใจขึ้นมา กระทั่งไม่ อาจนอนได้อย่างมีความสุขหากไม่ชําระร่างกายฉันใด ใจที่ไม่ถกชําระจะทําให้ฝันร้าย อารมณ์ ู หงุดหงิดหลับไม่สนิท ฉันนั้น การแสดงอภัยทานเป็นการชําระใจ แม้จะดูพูดง่าย แต่ก็ทําได้ยากหากไม่ฝึกทําจนเป็นปกติ เพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทําให้ได้ ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผล ถึงความต่อเนื่องของผล กรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่า ให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใด และยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วย เราต้องถามตนเองก่อนว่า เราต้องการยุติการเผล็ดผลของกรรมกันคน ๆ นั้นเพียงภพนี้ หรือ ต้องการจะพบเขา จะเจอเขาอีกในชาติต่อ ๆ ไป เราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้ หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติขางหน้า เรามีสิทธิเสรีในตัวเราที่จะหยุดหรือสร้างเหตุ ้ ต่อไปอีก บางคน รักมาก หลงมาก เพราะเขาดีมาก ก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติ บางคนก็ อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทาง แต่ก็ไม่ยกโทษ ในที่สุดผลของการไม่ยกโทษ คือไม่ยอมให้อภัย ก็ เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลา การให้อภัย จะทําให้เราสามารถยุติปญหาต่าง ๆ ได้ เหมือนคนล้างแก้วน้ําสะอาด ทําให้ ั เหมาะสมที่จะรองรับน้ําบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสีย โดยไม่ ต้องเสียดาย
Slide 3: การให้อภัยคือการแสดงกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ อภัยทานนั้นเวลาจะให้ไม่ตองไปขอ ้ ใคร ไม่เหมือนใครมาขอเงินเรา เราต้องควักกระเป๋าให้ แต่ให้อภัย เราไม่ต้องหาจากไหน และ ไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสีย ขอให้เราภูมิใจเถิด เมื่อมีใครมาขอโทษ เมื่อมีใครให้อภัยเรา หรือเมื่อสํานึกได้ว่า เราได้ทําอะไร ผิดพลาดไป ก็ขอโทษกัน การขอโทษ หรือการให้อภัย มิใช่การเสียหน้า หรือเสียรู้ มิใช่การ ได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใด หากแต่เป็นการชําระใจให้สะอาด เหมือนภาชนะสกปรก ก็ ชําระล้างให้สะอาด ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ อาจจะดูเหมือนยาว แต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้ปลอดภัยถึงวันไหน เรา ต้องการความทรงจําที่เลวร้าย หรือต้องการความทรงจําที่ดีในชีวิต เราต้องการนั่งนอนอย่างมีความสุข มีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอิบหรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วย การถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจ สิ่งเหล่านี้กําหนดได้ที่ตัวเราเอง กําหนดวิธีคิดให้ ถูกต้อง ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก สุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิด คิดเป็นก็พ้นทุกข์ คิดไม่ เป็น แม้แต่เรื่องมิใช่เรื่อง ก็อาจเกิดเรื่องได้ ขอให้เรามาคิดดูว่า ในชีวิตของเราคนหนึ่ง อย่าง เก่งก็อยู่ได้ ๗๕ ปี เกินนี้ไปถือเป็นกําไรชีวต ทําไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระ ทําไม ิ เราจะต้องเสียเวลามาทําเรื่องที่ทําให้เกิดทุกข์ การยอมกันเสียบ้าง ก็เป็นความสุขได้ไม่ยาก เราอาจคิดว่า การให้อภัยบ่อย ๆ แก่คนบางคน เขาอาจจะไม่ปรับตัว ยังก่อเหตุอยู่เสมอ ๆ งานก็ไม่สําเร็จ ยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิม นั่นอาจ เป็นเหตุผลในการทํางานแต่สําหรับเหตุผลของใจนั่น เมื่อให้อภัย ใจเราก็เบา การยกโทษ อาจ ดูเหมือนเรายอม เราไม่ติดใจ ไม่เอาเรื่อง แล้วจะทําให้เขากําเริบ ส่วนเราเสียเปรียบ ความจริง ไม่ใช่ เรากําลังบําเพ็ญบารมีขั้นสูง คือ “ อภัยทาน ” อันเป็น “ ทานบารมี ” ที่สูงส่ง การ ยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติ
Slide 4: ขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เวลาเราโกรธ เกลียด พยาบาทใคร สีหน้าของ เราจะเปลี่ยนไป เลือดในร่างกายจะผิดระบบ เช่น เวลาโกรธจัด จิตที่ถูกครอบงําโดยอารมณ์ ร้าย ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ ความรุ่มร้อนไม่พอใจ ทําอะไรก็กังวลเป็นทุกข์ แต่พอยกโทษ ให้ ก็จะรู้สึกทันทีว่า ยิ้มได้ จิตเบาสบาย ที่เปรียบกันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอก รู้สึกจิตเป็น อิสระทันทีเพราะหมดห่วง หมดทุกข์ หมดสนิมที่จะกัดกร่อนจิตใจ วิธีคิด มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคน เรามักได้ยินเสมอ ๆ ว่า แพ้หรือชนะอยู่ที่ กําลังใจ แท้จริงแล้ว คําว่า “ กําลังใจ ” ก็คือวิธีคิดนั่นเอง พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือการ ที่ใจมีกําลัง มนุษย์เราจึงต้องสร้างกําลังใจให้แก่กนและกัน กําลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมด ยิ่งเราให้คนอืน ั ่ ได้มากเท่าไหร่ กําลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้น เหมือนวิชาความรู้ ยิ่งให้ยิ่งพอกพูน ยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหาย การให้อภัย อาจพูดง่าย แต่ทํายาก แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะใจไม่อยากทํา แต่ก็สามารถทํา ได้เมื่อเราฝืนใจทํา และจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคํานึงถึง การตอบรับซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นความดี เป็นความรัก ความอบอุ่นก็ดีไป แต่ถ้าเป็นความ เกลียด ความโกรธ สิ่งที่จะตามมา คือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อน เพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้น เป็นเหตุ เราอาจคิดเสมือนหนึ่งไม่ได้มีเขาอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้ การให้อภัยเขา คือคิดถึงเขาใน ฐานะเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชัง ก็เมื่อแม้แต่รัก ท่านยังสอนให้เราละทิ้ง มิให้ยึดติด แล้วทําไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่ จะต้องยึดมั่นอยู่ได้

   
Time on Slide Time on Plick
Slides per Visit Slide Views Views by Location